+420 734 362 892
06.01.2019

Automatizované konvoje – krok za krokem

Konvoje budou s rostoucí mírou automatizace vozidel a systémů tvořit do budoucna základ udržitelného dopravního systému. Vývoj směrem k tomuto typu dopravy už postupně probíhá.   S rozvojem propojení a pokročilých pomocných systémů nabírá technologie jízdy v konvojích na obrátkách. Přispívá k tomu také zájem ze strany mezinárodních organizací, jako je Evropská unie. V některých zemích se také připravují zákony, které umožní zkoušet vozidla s různým stupněm autonomie v běžném silničním provozu. Gunnar Tornmalm, vedoucí oddělení předvývoje, automatizace a výzkumu a vývoje ve společnosti Scania říká: „Přínos technologie jízdy v konvojích pro provozovatele jsme nejdřív viděli hlavně v úspoře paliva. Diskuse se dnes ale posunula směrem úvahám, jaké výhody může tato technologie přinést v širším ohledu a jak může přispět k vytvoření udržitelného dopravního systému.“ Rychlý vývoj propojení, senzorů a digitalizace v dopravě umožňují nejen propojit vozidla navzájem do konvojů, ale také propojit je s digitalizovanou infrastrukturou. Gunnar Tornmalm dodává: „To nám umožní zvýšit plynulost dopravního provozu a celkovou efektivitu dopravního systému. Díky propojení budou moct vozidla jezdit v těsných formacích, aniž by byla ohrožena bezpečnost provozu, což umožní efektivněji využívat dálniční infrastrukturu, protože kompaktní útvary vozidel zaberou na silnici méně místa.“

Autonomní vozidla následují vůdce

Očekáváme, že vývoj jízdy v konvojích proběhne ve čtyřech fázích. V první fázi bude vozidla jezdit v těsných formacích na základě vzájemné spolupráce řidičů. Ve druhé, třetí a čtvrté fázi bude mít stále vyšší podíl na ovládání vozidel propojené systémy, ve kterých bude hlavní roli hrát vedoucí vozidlo. Řidiči ostatních vozidlech budou plnit pasivní úlohu (třetí fáze), nebo budou vozidla plně automatizovaná (čtvrtá fáze). „ Provádíme výzkum na všech těchto úrovních a spolupracujeme na různých zkušebních projektech se zákazníky i se státními organizacemi.“ Jednou z oblastí, na kterou se dnes v rámci výzkumu ve společnosti Scania zaměřujeme, je vývoj softwaru, který umožní nákladním vozidlům jedoucím v konvojích optimální spolupráci a který bude komunikovat také Automatizované konvoje umožní zvýšení plynulosti dopravního provozu a celkovou efektivitu dopravního systému.”

„Chceme například zajistit, že když začne brzdit první vozidlo, začnou automaticky a souběžně brzdit také další vozidla a že celý tento proces proběhne kontrolovaně a způsobem, který nepovede k plýtvání energií a tudíž nebude znamenat zvýšení spotřeby paliva.“ Kariérní příležitost pro řidiče. V některých zemích a regionech se na vyšší stupeň automatizace v dopravě pohlíží jako na způsob, jak se vyrovnat s nedostatkem řidičů. Automatizace může také zvýšit prestiž této profese, protože nové technologie budou klást nové nároky na dovednosti řidičů.

Gunnar Tornmalm říká: „Řidičům se tím také otevírají příležitosti převzít kvalifikovanější úlohy, například úlohu řidiče konvojů. Je možné, že počet řidičů na 100 vozidel se sníží. Poptávka po dopravě bude ale stále narůstat, takže celkově bude stále potřeba více řidičů.“

 

Čtyři fáze přechodu k automatizovaným konvojům

První fázemanuální řízení

Řidič v každém vozidle Rozestup: cca 40 metrů

Druhá fázepropojená vozidla

Řidič v každém vozidle. Vozidla jsou bezdrátově propojena mezi sebou a napojena na systémy kontroly spolujízdy. Synchronizované brzdění. Rozestup: cca 20 metrů.

Třetí fázepoloautonomní jízda

První řidič vede konvoj, ostatní mohou odpočívat nebo spát. Vozidla jsou bezdrátově propojena mezi sebou a napojena na systémy kontroly spolujízdy. Synchronizované brzdění. Rozestup: cca 10 metrů

Čtvrtá fáze – autonomní jízda

První řidič vede konvoj, ostatní vozidla jsou autonomní . Vozidla jsou bezdrátově propojena mezi sebou a napojena na systémy kontroly spolujízdy. Synchronizované brzdění. Rozestup: cca 10 metrů

Přínosy – zvýšení plynulosti dopravního provozu, zvýšení celkové účinnosti s budoucími systémy dopravní infrastruktury, včetně silničního značení, informací o počasí a o aktuální dopravní situaci.

Video ke zhlédnutí:

Blog
Our partners

Tour de France banner