734 362 889, 734 362 892
Kariéra
21.03.2022

Dopady války na Ukrajině na export

Matouš Sychra

Válka na Ukrajině probíhá necelý měsíc, má vliv na ceny paliv i potravin. Z Česka se na Ukrajinu
nevyváží velké množství produktů, Ukrajina tvoří zhruba 0,70 % Českého exportu. Na Ukrajinu se
vyváží například technologie a zařízení na chov hospodářských zvířat nebo soustruhy. Ovšem Ukrajina
s Ruskem patří mezi největší světové vývozce slunečnicového oleje a pšenice. Z Ruska a Ukrajiny
pochází asi 29 % celosvětového exportu pšenice. Podle BBC by mohla ruská invaze ovlivnit produkci
obilí, a dokonce zdvojnásobit celosvětové ceny pšenice. Rusko a Ukrajina jsou také největší vývozci
produktů ze slunečnic.
Rusko pak produkuje obrovské množství látek, jako jsou uhličitan draselný a fosfáty – klíčové složky
v hnojivech, které umožňují růst rostlin a plodin. Polovina světové populace získává podle BBC
jídlo, které je vyprodukované právě díky hnojivům. Ruská vláda už vyzvala své výrobce, aby zastavili
vývoz hnojiv. Tento krok by mohl znamenal vyšší náklady pro zemědělce a nižší výnosy plodin. To
se dále promítne do vyšších nákladů na potraviny. Ceny hnojiv již dříve byly vysoko kvůli prudce
rostoucím velkoobchodním cenám plynu.

Blog
Naši partneři

Tour de France banner