734 362 889, 734 362 892
Kariéra
13.02.2022

Změny trendů v pozemní dopravě

Matouš Sychra

Jak tvrdí naši odborníci v LogEx Logistics, v pozemní dopravě nás nejvíce ovlivňuje šest trendů, jimiž jsou demografické změny a urbanizace, vysoce účinné bez emisní a tiché nákladní vozy, naprostá transparentnost vozového parku, mýtné a předpisy, doprava bez nehod a rostoucí konkurence.

Globální populace roste rychlým tempem a posouvá globální distribuci populace dále od západních zemí směrem k rozvíjejícím se ekonomikám a zejména z venkova do měst. Tento růst má za následek nejen zvýšení přepravních toků, ale také změny způsobů dopravy. Vzestup velkoměst by mohl vést ke specifickým přepravním nárokům a tím ke specifickým požadavkům na produkty (např. nové kategorie vozidel překlenující rostoucí vzdálenosti mezi městskými logistickými uzly a městskými centry).

Pokud se podíváme více do budoucnosti dají se předpokládat změny v národních předpisech na snižování CO2 a dalších emisí. Pokud jde o spotřebu paliva, lze očekávat cílené snížení až o 30 % v závislosti na segmentu vozidel a regionu. Na místní úrovni bude mít stále větší počet měst předpisy s nízkými nebo dokonce nulovými emisemi, což bude vyžadovat vhodné koncepce vozidel (např. hybridy, plně elektrická vozidla). Logistické společnosti a jejich zákazníci posílí své zaměření na snižování emisí svého vozového parku a zakládání „zelených flotil“, aby se v očích spotřebitelů odlišily od konkurence.

Nákladní automobily by mohly být bez problémů integrovány do komunikace mezi vozidly jako nedílná součást nepřetržitého sledování provozu. Během příští dekády pak budou moci logistické centrály sledovat stav nákladního vozidla v reálném čase, což vede k vyšší efektivitě, menšímu počtu jízd naprázdno a tím ke snížení nákladů.

Odborníci v LogEx Logistics predikují, že podíl regulačních poplatků a mýtného na celkových nákladech na dopravu se bude dále zvyšovat v důsledku rozšíření systémů mýtného uvnitř města a regulace silničního provozu. To posiluje silnější zaměření na jiné způsoby, jak snížit náklady, např. zlepšení efektivity vozidel a snížení provozních nákladů vozového parku. Očekává se, že na scéně budou dominovat mega-logističtí poskytovatelé, kteří budou nabízet pevnou kapacitu a zaměstnávání subdodavatelů skrze outsourcing.

Podle našich odborníků se budeme v následujících letech potkávat s šesti tzv. megatrendy, mezi ně patří, demografické změny a urbanizace, vysoce účinné bez emisní a tiché nákladní vozy, naprostá transparentnost vozového parku, mýtné a předpisy, doprava bez nehod a rostoucí konkurence. Co se týče prvního z trendů tak podle studie, která obsahuje rozhovory s mnoha světovými řediteli dopravních společností se shodují, že budou potřeba více specializovaná vozidla na pohyb v urbanizovaných částech. Druhý trend se slučuje se „zelenou politikou,“ kterou používá mnoho velkých firem jako svou marketingovou strategii. Třetí trend souvisí s otevřeností firem vůči vnějšku informovat. Čtvrtý trend je více znatelný v EU, než na rozvíjejících se trzích, v EU je to však klíčový trend. Pátý trend je důležitý i bez patřičného vysvětlení z důvodu, že dopravní nehody brzdí přepravu a berou životy. Šestý trend se zaměřuje na asijské výrobce, kteří rychle rostou a jsou silnou konkurencí pro evropský trh.

Blog
Naši partneři

Tour de France banner